Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych

mgr inż. Waldemar Szkurłat